شرکت دانش بنیان رویان نهال و گلخانه صنعتی در دانشگاه پیام نور محلات مستقر و راه اندازی می شود.

دکتر علی اکبر ملکی راد، سرپرست دانشگاه پیام نور استان مرکزی، از استقرار شرکت دانش بنیان رویال نهال در دانشگاه پیام نور محلات خبر داد و گفت: پتانسیل خوب این شرکت در زمینه گیاهان دارویی و سایر امکانات موجود برآن شد تا مجوز ایجاد مرکز رشد و نوآوری توسط ریاست دانشگاه پیام نور کشور در این مرکز صادر شود.

ملکی راد به تخصیص بودجه مورد نیاز جهت احداث گلخانه صنعتی و انجام تولیدات مکانیزه کشاورزی و گلخانه ای در دانشگاه پیام نور محلات اشاره کرد و افزود: در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و درآمدزایی پیشنهاد  انجام این طرح در نشست صمیمی با ریاست دانشگاه مطرح و با نظر مساعد ایشان تأمین اعتبار شد.

گفتنی است: دانشگاه پیام نور مرکز محلات دارای سه هکتار زمین با کاربری کشاورزی می باشد و زیرساختهای لازم از قبیل آب، برق و گاز مورد نیاز برای فرایند کشاورزی را در اختیار دارد.