بازدید و تهیه گزارش تیم آقای اقبال واحدی مجری معروف برنامه صبح بخیر ایران، مستقیم آبادی و … از شرکت دانش بنیان رویان نهال محلات در تاریخ 1 شهریورماه 1395 انجام گردید. گزارش این بازدید بزودی در برنامه جدید آقای واحدی در تلویزیون پخش خواهد شد. در این گزارش از تولیدات، پرسنل و مجموعه شرکت بازدید بعمل آمد. خانم مهندس زارعی مدیریت مجموعه رویان نهال در این گزارش به نحوه شروع کار و توضیح رویه کاری شرکت رویان نهال پرداخت.