سینگونیوم

• مناسب برای استفاده در تراریوم (باغ شیشه ای)
• تولید شده توسط روش کشت بافت
• قبلیت تولید در تیراژ بالا به سفارش مشتری
• گیاه آپارتمانی مقاوم و بسیار زیبا