صبحانه کاری با حضور فرماندار شهرستان محلات

صبحانه کاری با حضور فرماندار شهرستان محلات

صبحانه کاری با حضور فرماندار شهرستان محلات، رئیس و کارکنان محترم پژوهشکده ملی گل و‌گیاهان زینتی و رئیس و کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان به میزبانی شرکت رویان نهال.

در این دیدار فرماندار از بخش های مختلف شرکت رویان نهال بازدید نمود و با توانمندی ها و نیروهای متخصص این شرکت آشنا گردید.